top of page

Integritet

Allmänt

Vår integritetspolicy berör hur vi på 

 

Granebergs Trädgård och Snickeri 

org. nr 000325-2103

Södertäljevägen 55 

13756 Tungelsta 

e-post: granebergs.info@gmail.com

 

hanterar, skyddar och lagrar dina personuppgifter. Denna policy är relevant vid användning av våra tjänster, produktköp, kundkontakt eller webbplatsbesök. Syftet är att skapa trygghet kring din personuppgiftshantering och visa hur vi följer gällande dataskyddslagar. Du är viktig för oss.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vår dataskyddspolicy betonar minimal användning av dina uppgifter. Vi hanterar endast nödvändiga data för att processa din order och upprätthålla kommunikationen. För våra kunder samlar vi in:

  • Namn

  • Adress (leverans och fakturering)

  • E-postadress

  • Telefonnummer

  • Kundnummer

  • Köphistorik

  • IP-adress och webbplatsanvändningsinfo

  • Kontaktuppgifter du ger oss, t.ex. genom kundtjänst.

Hur länge behåller vi dina personuppgifter?

Vi lagrar dina personuppgifter hos Granebergs endast så länge det är nödvändigt för det ändamål de samlades in för. Varaktigheten kan variera beroende på vilken typ av information det är och vilket syfte den har.

Delas dina personuppgifter med någon?

Granebergs delar endast dina personuppgifter med nödvändiga samarbetspartners eller koncernbolag genom personuppgiftsbiträdesavtal. Detta inkluderar företag som utför tjänster för Granebergs, exempelvis inom leverans, betalning och kommunikation. Dessa samarbetspartners behandlar enbart dina personuppgifter för att säkerställa efterlevnad av rättsliga skyldigheter, avtalsfullgörande eller samtycke.

 

Våra leverantörer kan också motta information om exempelvis reklamationsärenden. Granebergs kan vidare lämna ut personuppgifter om detta krävs enligt lag eller myndighetskrav, för att skydda våra rättsliga intressen, eller för att upptäcka och förhindra bedrägeri och andra säkerhetsrelaterade ärenden.

Dina Rättigheter Gällande Personuppgifter

Tillgång och Insyn:

Vi strävar efter öppenhet. Du har rätt att när som helst begära information om vilka personuppgifter vi har om dig och hur de används. Dessutom kan du få en kopia av dessa uppgifter.

 

Rättelse och Uppdatering:

Om dina personuppgifter är felaktiga, ofullständiga eller föråldrade, har du rätt att begära att vi rättar dem. Vi ser till att dina uppgifter är korrekta och aktuella.

 

Radering av Uppgifter:

Om dina uppgifter inte längre behövs för de ändamål de samlades in, eller om du drar tillbaka ditt samtycke och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen, kan du begära att dina uppgifter raderas.

 

Begränsning av Behandling:

Om du anser att dina uppgifter är felaktiga eller att behandlingen är olaglig, kan du begära att behandlingen av dina uppgifter begränsas under utredning.

 

Dataportabilitet:

Under vissa omständigheter har du rätt att begära överföring av dina personuppgifter till dig själv eller en annan organisation i ett strukturerat, allmänt användbart format.

 

Invändningar och Återkallande av Samtycke:

Du har rätt att invända mot behandling av dina uppgifter som bygger på våra legitima intressen. Om behandling baseras på ditt samtycke kan du när som helst återkalla det.

 

Klagomål:

Om du har frågor eller oro gällande vår hantering av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Du har även rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten, i Sverige är det Datainspektionen. 

 

Vi vill att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter och är här för att stödja dina rättigheter. Kontakta oss gärna om du har några frågor eller önskar utöva dina rättigheter.

Ändringar i Integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att vid behov ändra vår integritetspolicy på grund av ny teknologi eller andra förändrade omständigheter. Vänligen se till att du alltid har den senaste versionen. Om vi gör väsentliga ändringar i denna integritetspolicy kommer vi att informera om detta på vår webbplats.

bottom of page