top of page

Vårt ansvar

Godkända leksaker

Alla våra leksaker är godkända och följer kraven för EN71 och CE - Märkning.

 

Vad är EN 71

- EN 71-1: Mekanisk och fysikalisk säkerhet, så som till exempel 

smådelar. Alla leksaker täcks in av denna standard. 

- EN 71-2: Leksakers brännbarhet, så som antändlighet, brinnhastighet etc. 

- EN 71-3: Gränsvärden för högsta tillåtna migration av vissa metaller, till exempel läckande av farliga ämnen från leksaken.

 

Vad är CE märkning

- CE-märkning är en produktmärkning inom främst EU men även inom EES. 

- Bokstäverna CE är en förkortning för Conformité Européenne (’i överensstämmelse med EG-direktiven). 

- En produkt med CE-märkning får säljas i EES-området utan ytterligare krav. Förutsättningarna för att få CE-märka en produkt är att: 

- 1. Produkten överensstämmer med grundläggande krav på exempelvis hälsa, säkerhet, funktion, miljö 

- 2. Föreskriven kontrollprocedur har följts.

Rekommenderad åldersgräns

 

Våra produkter är inte rekommenderade till barn under 1 år.

Länkar

Granebergs Trädgård och Snickeri (Graneberg) kan inkludera länkar till externa webbplatser som ligger utanför vår kontroll, och det är möjligt att webbplatser utanför vår kontroll kan länka till vår egen webbplats. Även om Graneberg gör sitt bästa för att endast länka till webbplatser som följer våra integritets- och säkerhetsföreskrifter enligt vår Integritetspolicy, kan vi inte ta ansvar för skyddet eller sekretessen för information eller personuppgifter som Kunden tillhandahåller på andra webbplatser. Det är viktigt att Kunden utövar försiktighet och läser igenom personuppgiftsföreskrifterna för den specifika webbplatsen.

Friskrivning

Granebergs Trädgård och Snickeri (Granebergs) förbehåller sig rätten till slutförsäljning samt eventuella felaktigheter i beskrivningar av varor på Webbplatsen och externa försäljningskanaler. Det kan förekomma fel i produktbeskrivningar, tekniska specifikationer, priser (inklusive prisjusteringar på grund av förändrade priser från leverantörer eller valutaförändringar) samt felaktig information om tillgänglighet i lager. Granebergs har rätt att korrigera sådana fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. Alla bilder på webbplatsen är enbart illustrationer och kan inte garanteras återge det exakta antalet varor som kunden kommer att få, varornas exakta utseende, funktioner eller ursprung. Granebergs ansvarar inte för information på webbplatsen som kommer från tredje part.

Ändringar av Villkoren

Granebergs Trädgård och Snickeri (Graneberg) förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Webbplatsen. Ändringar gäller från det att Kunden har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på Webbplatsen) alternativt 30 dagar efter att Graneberg har informerat Kunden om ändringarna. Graneberg rekommenderar dock att Kunden håller sig uppdaterad på Webbplatsen regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.

bottom of page